Wat is dyslexie?

Dyslexie is een stoornis die zich kenmerkt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van lezen en/of spellen op woordniveau.

Dyslexie gaat niet over, je houdt er je hele leven lang last van. Gericht oefenen helpt wel om het maximale aan lees- en spellingvaardigheden eruit te halen, maar zal het probleem nooit helemaal wegnemen.

Voor veel leerlingen vormt dyslexie een belangrijke belemmering om onderwijs op hun eigen niveau te volgen. Toch valt er wel mee te leven. Zeker wanneer een leerling in staat is om zijn dyslexie te compenseren met andere kwaliteiten of gericht strategieën te gebruiken.