TRIAK en Dyslexie

Dyslexie vormt een belangrijke belemmering om onderwijs op je eigen niveau te volgen. Vaak is er sprake van een schoolcarrière met nogal wat omwegen en eindig je op een lager schoolniveau dan dat je qua intelligentieniveau aan zou kunnen.

In het traject "passende studiekeuze" oriënteren we ons op een passende studiekeuze. Tegelijkertijd schenken we aandacht aan de acceptatie van en het omgaan met dyslexie. We richten ons vooral op jouw sterke kanten, welke bij dyslectici veelal onbekend zijn, ofwel je kunt ze wel benoemen, maar je realiseert je niet dat het een sterke kant is. Sterke kanten zijn o.a. doorzettingsvermogen, sterk in analyses, vanuit verschillende invalshoeken kunnen reageren, empathisch vermogen, creatieve oplossingen voor problemen, beeldend vermogen etc.

TRIAK maakt gebruik van de Meervoudige Intelligentie test van Gardner. Deze intelligentietest is zeer geschikt om de sterke kanten van dyslectici naar boven te halen. De toets gaat uit van 8 verschillende soorten intelligentie in plaats van de reguliere IQ testen, die vooral de kennis van de taal en logisch-mathematische kennis meten. Reguliere IQ testen geven daardoor vaak een scheef en eenzijdig beeld.

Wij inventariseren je kennisniveau van lezen en spelling en geven advies. Ook stellen we vragen over hoe jij denkt dat je omgaat met dyslexie binnen je studie en hoe jij problemen tot nu toe hebt verminderd. Daarnaast geven we adviezen en tips, waardoor je beter in staat bent om de studie met succes te volgen en af te ronden.
Kortom, als je successen aan jezelf kunt gaan toeschrijven, maakt het je sterker om om te gaan met dyslexie en de belemmering hiervan te accepteren.

Wil je het traject "passende studiekeuze" volgen, maar is de afstand tot mijn woonplaats Drachten te ver? Dan is er de mogelijkheid om via skype of face-time het traject te doen.