Ouders

Weet jouw zoon of dochter al welke studie hij of zij na de havo of het vwo wil doen?
Veel jongeren hebben moeite met het nemen van deze ingrijpende beslissing. Soms maken ze een verkeerde keuze en komen daar pas later achter. Het is lastig om de goede keuze te maken als je nog jong bent en weinig inzicht hebt in je drijfveren en kwaliteiten. Veel jonge mensen laten zich dan leiden door de studiekeuze van vrienden of kiezen voor een brede of populaire studie.

Het kan anders!
TRIAK helpt, met het traject "passende studiekeuze", jongeren aan een weloverwogen studiekeuze in het hoger onderwijs (hbo en wo). Deze keuze sluit aan bij hun intellectuele capaciteiten, persoonlijke kwaliteiten en interesses. Door de kennis over zichzelf te vergroten en zich te verdiepen in de studie en het werkveld komen ze tot een gemotiveerde keuze, die aansluit op wat ze willen en kunnen. Zo kunnen ze ook zelfbewuster en meer geïnspireerd hun studie doorlopen.

Hoe verloopt het traject?
Na de intake krijgen jongeren door middel van gesprekken met de deskundige van TRIAK en het maken van tests en opdrachten meer inzicht in hun kwaliteiten, drijfveren en interesses. Ze reflecteren tussendoor steeds op de verkregen inzichten en dat mondt na drie of vijf gesprekken uit in een keuze voor een studie. Ze gaan vervolgens praten met iemand die het beroep uitoefent dat past bij de gekozen studie. Zo krijgen ze een bredere kijk op wat de studie voor beroepsmogelijkheden biedt.

Wat is jouw rol als ouder?
Het traject is alleen bedoeld voor de jongere, ook al ben jij zelf de opdrachtgever. Je bent als ouder dus niet bij de gesprekken betrokken. Natuurlijk kun je jouw kind vragen om te vertellen wat er tijdens het traject gebeurt. In principe beantwoorden wij geen inhoudelijke vragen van ouders, tenzij jouw kind ons uitdrukkelijk verzoekt om jou over de achtergrond van zijn of haar keuze in te lichten.
De moeder van Jasper heeft goede ervaringen met TRIAK:
"Het gaat heel goed met Jasper! Hij is met zijn tweede stage bezig en vindt het super. Drie docenten en begeleiders vonden, los van elkaar, dat hij een goede kandidaat zou zijn voor het honoursprogramma van zijn opleiding, voor de talentvolle studenten die wat extra’s kunnen en willen. Al met al dus een hele goede keuze. Hij zit goed in zijn vel, ik herken weer de Jasper die hij ooit was. Nogmaals dank voor TRIAK's rol hierin!"