Uit bollebozen halen wat erin zit

Hoogbegaafden kunnen belangrijke bijdragen leveren aan innovatie in organisaties, omdat ze een onderliggende eigenschap hebben, die ervoor zorgdraagt dat ze niet bang zijn voor problemen, ze vinden het juist leuk om ze op te lossen. Ze gebruiken juist ongebaande paden en denken multidisciplinair. Studenten die bij TRIAK komen en hoogbegaafdheid zijn, hebben veelal een grillige […]

Wat een (aankomend) student moet weten

Studiefinanciering Per september verandert de studiefinanciering in het hoger onderwijs. Ook de Eerste kamer is akkoord gegaan met het nieuwe wetsvoorstel van minister Bussemaker. De belangrijkste maatregel is de omzetting van de basisbeurs van een gift in een lening, vanaf september 2015. Er verandert nog niets, voor wie op dit moment een bachelor- of masteropleiding volgt. […]

Model Meervoudige Intelligenties

Het model van de Meervoudige Intelligenties dat is ontwikkeld door Gardner verwijst naar de verschillende talenten van mensen. Volgens Gardner heeft iedereen meerdere talenten of intelligenties. Deze talenten staan los van elkaar en kunnen van een heel verschillend niveau zijn. De een is verbaal heel sterk en leert gemakkelijk door gebruik te maken van taal. […]

Zet jouw talenten in met een passende studiekeuze!

Je kent wel de uitdrukking “ieder mens is uniek”. Zo komt de theorie van Howard Gardner, over Meervoudige Intelligenties, juist tegemoet aan deze vele verschillen tussen mensen. Volgens Gardner is iedereen op de een of andere manier getalenteerd of intelligent en dat bepaalt mede de voorkeur voor een bepaalde studie. Talent is, zeker in het […]

Risicokinderen horen teveel klanken

Kinderen met een risico op dyslexie hebben moeite met het onderscheid tussen bepaalde klanken in de eigen taal. Dat komt omdat zij veel meer verschillende klanken horen dan andere kinderen. Hun klankwaarneming is meer universeel en niet voldoende aangepast aan de eigen taal. Mark Noordenbos van de Radboud Universiteit in Nijmegen ontdekte dit – als […]

Onderzoekers zitten dyslexie op de hielen

Een interdisciplinair onderzoeksteam van de universiteit in Leuven heeft ontdekt waar het precies fout loopt in de hersenen van mensen met dyslexie. Het onderzoek veegt de gangbare theorie daarover van tafel. De oorzaak van dyslexie moet zo goed als zeker gezocht worden in de slechte toegang die het gebied van Broca (de groene cirkel op […]

Dyslecticus bereikt juiste hersendeel niet

Wetenschappers ontdekken oorzaak woordblindheid Wat gaat er precies mis in het dyslectische brein? De heersende theorie daarover is achterhaald, zeggen Vlaamse wetenschappers. Dyslectici – ongeveer 4 procent van de bevolking – hebben moeite met lezen en schrijven omdat ze letters door elkaar klutsen of verbasteren. De aandoening zit stevig verankerd in bepaalde hersengebiedjes, blijkt steeds […]

Dyslexie in familie vertienvoudigt kans op dyslexie

Kinderen met dyslexie in de familie hebben een tien keer zo grote kans om dyslectisch te worden dan kinderen zonder dyslexie in de familie. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Elsje van Bergen. Kinderen met een familiair risico op dyslexie en bij wie het later werd vastgesteld, scoorden als kleuter al zwak op taal en voorschoolse […]

Studeren vanuit je sterke kanten

Wanneer je studeert en dyslectisch bent, dan kun je ervan uitgaan dat de manier waarop de leerstof wordt overgedragen niet aansluit bij de manier waarop jij gemakkelijk leerstof opneemt. De meeste studenten hebben daarom – veelal onbewust – strategieën ontwikkeld om zich die leerstof toch eigen te maken. Dat zijn soms hele efficiënte strategieën, maar […]

TRIAK op de Studiebeurs in Zwolle

Op 5 en 6 november staat TRIAK op de Studiebeurs in de IJsselhallen te Zwolle. Wij zijn te vinden in de stand van de studiecoaches van het Noorden. Naast scholieren en studenten die nog geen passende studiekeuze hebben gevonden, richt TRIAK zich ook op specifieke doelgroepen zoals scholieren en studenten met dyslexie. Heb je specifieke […]