De toekomst laat zich moeilijk voorspellen, investeer in jezelf.

Ouders en ook de jongeren zelf, zullen zich weleens afvragen wat voor soort werk jongeren in de toekomst zullen gaan doen en of er nog voldoende werk is, gezien alle ICT ontwikkelingen en robotisering. Ook het Centraal Plan Bureau (CPB) heeft zich over deze vraag gebogen en komt naast een advies ook met een relativerende opmerking.

De opkomst van nieuwe technologie zoals robots en de verdere ontwikkeling van computers kunnen grote gevolgen hebben voor de arbeidsmarkt.

Volgens de studie is het zinvol dat de overheid sterk inzet op onderwijs, en mensen die in krimpende beroepen werken  stimuleert een stapje hoger te zetten. Voor een goed toekomstperspectief kan iemand het beste zorgen  dat hij of zij tenminste een mbo-3 of   hbo-opleiding heeft afgerond. Dat schrijft het CPB in een in juli gepubliceerd rapport.

Sinds de jaren tachtig is ICT steeds belangrijker geworden op de werkvloer. Dit heeft ertoe geleid dat de loonkloof tussen hoog-en laagopgeleiden groter is geworden, stellen de onderzoekers. Inmiddels staan ook de werkgelegenheid en de lonen van middelbaar opgeleiden onder druk. Door de opkomst van ICT zijn andere vaardigheden belangrijker geworden. Computers zijn goed in het uitvoeren van routinematig werk dat van oudsher door middengroepen wordt gedaan. Mensen met zo’n baan komen nu vaker terecht in lager betaalde banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

Wanneer we het hebben over robotisering, merken de onderzoekers op, zijn veel mensen vaak bang voor massale werkloosheid door een dalende vraag naar arbeid. Historisch gezien is er geen reden voor deze angst, merken de onderzoekers op.

De onderzoekers maken de vergelijking met de opkomst van de stoommachine, dat  leidde vroeger weliswaar tot verlies van veel banen, maar er kwamen nog veel meer nieuwe banen bij.

Verder is het nog maar de vraag of zo’n massale robotisering er daadwerkelijk komt, aldus het CPB. Al in de jaren zestig sprak men over huishoudrobots en andere technische snufjes die er nooit zijn gekomen, terwijl toekomstverkenners nauwelijks spraken over mobiele telefoon en het internet.

De toekomst laat zich moeilijk voorspellen, belangrijk is dat je investeert in jezelf.

 

Bron: Trouw 10/7/2015

Geplaatst in artikelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *