Meervoudige intelligentie

De theorie van Howard Gardner over meervoudige intelligentie komt tegemoet aan verschillen tussen mensen. Volgens Gardner is iedereen op een andere manier getalenteerd of intelligent en dat bepaalt mede de voorkeur voor een bepaalde studie.

Talent is een eigenschap die is aangeboren, maar kan door oefening ontwikkeld worden en door ervaring worden verrijkt. Dit proces vindt overal en op allerlei manieren plaats, zowel in het onderwijs als ook daarbuiten.

Talent is, zeker in het onderwijs, heel lang eenzijdig ingevuld met cognitieve begaafdheid, zoals gedefinieerd in klassieke IQ-testen. Maar talent is een meervoudig begrip. Naast taalkundige en wiskundige begaafdheid is er ook het talent om iets te creëren, is er muzikaal en sportief talent en wordt in toenemende mate het belang erkend van sociale intelligentie.

IQ zegt weinig over intelligentie
IQ-testen meten vooral verbaal linguïstische en logisch mathematische intelligentie en een stukje ruimtelijk inzicht. Dat is dus maar een klein deel van wat je werkelijk kunt. Een IQ-test voorspelt vrij goed hoe je het op school gaat doen, maar zegt niet over de wereld daarbuiten.

Het model van de meervoudige intelligente verwijst hier wel naar. Howard Gardner definieert intelligentie als: "the abiliy to solve a problem or create a product that is valued within one or more cultures". Met andere woorden, intelligentie is het vermogen om adequaat te reageren op nieuwe situaties en om van ervaringen uit het verleden te leren.

Geplaatst in artikelen, Dyslexie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *